Loading...
Homepage2018-08-16T20:09:24+00:00

Firma moja zajmuje się szeroko pojętą księgowością.

Od 1992 roku zawodowo zajmuje się  księgowością, a od roku 2000, kiedy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymałam Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów prowadzę usługowo księgi.

Nieustannie pracuje nad doskonaleniem oferty i rozwojem zawodowym, mając na względzie zmieniające się warunki na rynku i  indywidualne potrzeby  klientów.

Dokładam wszelkich starań, by budować  pozytywne relacje z klientami.

Oferta moja skierowana jest do małych i średnich Firm głównie z terenu województwa śląskiego (ale nie tylko).

Goodwill …

[gud`will]

to…  życzliwość, dobra wola, dobre imię, popularność, pozycja, reputacja, wartość renomy…

nie mniej do wybranie tej firmy dla wykonywanej przeze mnie działalności zainspirowało mnie określenie księgowe, ekonomiczne…

Termin Goodwill reprezentuje trudno mierzalne i niematerialne wartości przedsiębiorstwa, niedające się w prosty sposób przypisać jego majątkowi (aktywom ujmowanym w bilansie). Wartość firmy jest istotnym składnikiem przedsiębiorstwa i może znacznie podnieść jego renomę na rynku, nie mniej powstaje jedynie w szczególnych sytuacjach.

Powszechnie uznawaną na świecie definicją jest określenie: „wartość firmy to różnica między kwotą zapłaconą za podmiot a godziwie oszacowaną wartością jego aktywów netto czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania funkcjonalne„. Można przyjąć, że w modelowym ujęciu goodwill to różnica między księgową a rynkową wartością przedsiębiorstwa.

Firma oferuje szeroki wachlarz usług, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów

„Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów”

Art. 17 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Kontakt

Państwo jako organizacja nakłada na swoich obywateli i na instytucje działające w jego obrębie, szereg różnorodnych obowiązków, a konieczność ich spełnienia związana jest z naszą przynależnością do społeczeństwa i nie jest w żaden sposób zależna ani od naszej woli ani od tego, co możemy uzyskać w zamian.

Zakres działalności:

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Kompleksowe przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem i zmienianiem warunków zatrudnienia pracowników , w tym umowy o pracę, wypowiedzenia umów, wypowiedzenia zmieniające, świadectwa pracy , akta osobowe itp.
 • Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń, o dzieło oraz umów zawieranych przez twórców korzystających z praw autorskich
 • Sporządzanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach
 • Sporządzanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oraz wspólników spółek nie mających osobowości prawnej i jednoosobowych wspólników spółek handlowych
„Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia (…)”
Art. 10 § 3 Kodeksu Pracy

Reprezentacja

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentowanie podatnika:

 • przed organami skarbowymi w codziennych czynnościach oraz w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
 • przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podczas załatwiania całokształtu bieżących spraw, dotyczących obejmowania ubezpieczeniem przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących i zatrudnionych pracowników, a także w toku kontroli przeprowadzanej przez inspektorów zakładu

„Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy administracji publicznej działają z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.”
Art.9 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Cennik:

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji i uzależnione są od wielu czynników m.in. :

 • formy ksiąg podatkowych ( Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt,  pełna księgowość)

 • skali i rodzaju prowadzonej działalności (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)

 • ilości dokumentów księgowych

 • złożoności operacji

 • ilości zatrudnionych pracowników

 • innych

Kontakt
Orientacyjne ceny netto *):
 • Księgi handlowe od 500 zł

 • Książka Przychodów i Rozchodów od 120 zł

 • Ryczałt od 80 zł

 • Obsługa pracownika od 30 zł

* podane ceny nie stanowiące oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § Kodeksu Cywilnego

Certyfikaty, Polisy OC:

Dane kontaktowe:

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania – przesyłając prośbę na: biuro@goodwill.com.pl. Administratorem danych osobowych jest GOODWILL Katarzyna Łankiewicz, 41-208 Sosnowiec, Wojska Polskiego 133/14.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: GOODWILL Katarzyna Łankiewicz, 41-208 Sosnowiec, Wojska Polskiego 133/14 lub telefonując pod numer: 502-213-101.

Postanowienia szczegółowe

 • Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

„Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”

Konstytucja RP art.87

Polski system podatkowy:

podatki bezpośrednie, czyli te które są nakładane na dochód lub majątek podatnika:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT)

 • podatek dochodowy od osób prawnych (podatek CIT)

 • podatek od spadków i darowizn

 • podatek od czynności cywilnoprawnych

 • podatek rolny

 • podatek leśny

 • podatek od nieruchomości

 • podatek od środków transportowych

 • podatek od posiadania psów

podatki pośrednie – zawarte w cenie towarów i usług, których koszt ponosi konsument:

 • podatek od towarów i usług (podatek VAT)
 • podatek akcyzowy

oraz:

 • podatek od gier
Aktualności oraz artykuły związane z działalnością gospodarczą:

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji.

Polityka plików Cookie
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zamknij